Редакційний штат

Редакційна колегія

Головний редактор

Марченко Михайло Маркович - доктор біологічних наук, професор,  Заслужений діяч науки і техніки України,  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

Заступник головного редактора

Волков Роман Анатолійович - доктор біологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

Відповідальні редактори

Худий Олексій Ігорович - доктор біологічних наук, доцент , Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

Чебан Лариса Миколаївна - кандидат біологічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

Члени редколегії

Копильчук Галина Петрівна - доктор біологічних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

Чорней Ілля Ілліч - доктор біологічних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

Федоряк Марія Михайлівна - доктор біологічних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

Панчук Ірина Ігорівна - доктор біологічних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

Буджак Василь Васильович - доктор біологічних наук, Інститут еволюційної екології НАН України

Великий Микола Миколайович - доктор біологічних наук, професор, Інститут біохімії  імені О.В. Палладіна НАН України 

Мінченко Олександр Григорович - доктор біологічних наук, професор, Інститут біохімії  імені О.В. Палладіна НАН України

Співак Микола Якович - доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України

Дідух  Яків Петрович - доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України

Vera Hemleben -  Lehrstuhlfür Allgemeine Genetik Zentrumfür Molekularbiologie der Pflanzen (ZMBP) Eberhard Karls Universität, Germany

Igor Shmarakov - Dr.Sc. (Biology), Associate Research Scientist, Columbia University College of Physicians and Surgeons

Andrzej Kapusta - PhD., Head of Department of Ichthyology, Hydrobiology and Water Ecology, The Stanisław Sakowicz Inland Fisheries Institute in Olsztyn, Poland

Dmytro Iakushenko - PhD, University of Zielona Góra, Poland